Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Numer postępowania: OPUS-01/01/2018.

Wynik postępowania


Załączniki:

Odpowiedź na zapytania

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zestawienie odczynników chemicznych