Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Numer postępowania: FT-01/07/2018.

Wynik postępowania


Załączniki:

Odpowiedź na zapytania z 25.07.2018 i skorygowane załączniki nr 3 i 4

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – projekt Umowy (do negocjacji)

Załącznik nr 3 – wzór oferty

Załącznik nr 4 – zestawienie odczynników chemicznych