Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi doradczej w zakresie stworzenia innowacyjnego modelu biznesowego wspólnej oferty badawczej.

Numer postępowania: PRO-01/04/2019.

Wynik postępowania


Załączniki:

Regulamin konkursu ofert

Załączniki do Regulaminu: oświadczenia i formularz oferty