Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa pasty węglowej do perowskitowych ogniw słonecznych.

Numer postępowania: FT-01/02/2020.

Wynik postępowania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami