Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie obrazowania powierzchni próbek przy użyciu SEM.

Numer postępowania: FT-02/03/2020.

Wybrany wykonawca: Nanores Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami