Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa szkiełek powlekanych ITO.

Numer postępowania: FT-01/10/2020.

Zmiany do Regulaminu konkursu, odpowiedzi na zapytania oraz wynik postępowania dostępne są w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11147

Dokumenty/Documents:  Regulamin