Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie obrazowania powierzchni próbek przy użyciu SEM.

Numer postępowania: FT-01/02/2021.

Zmiany do Regulaminu konkursu, odpowiedzi na zapytania oraz wynik postępowania dostępne są w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33915


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami