Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie komory rękawicowej.

Numer postępowania: PS-01/07/2021.

UWAGA! Odpowiedzi z 29.07.2021 na zapytania

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2021 r. do godziny 10:00. Miejsce i sposób złożenia Ofert pozostaje bez zmian.

Wyłoniony wykonawca: MSA System Łukasz Zarodkiewicz, ul. Jana Cybisa 4/35, 02-784 Warszawa

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami