Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie obrazowania powierzchni próbek przy użyciu SEM.

Numer postępowania: LIDER-1/06/2023.

Wyłoniony wykonawca: Nanores Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; cena: 28 480,00 zł netto

Załączniki: Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami