Description

Enhancement of structural stability and operational reliability of perovskite solar cells The worldwide energy consumption rate is growing at an exponential rate hence energy supply and energy security will be one of the biggest challenges that human civilization will have to face. Solar energy is arguably the most abundant energy source on planet earth therefore harvesting solar energy through photovoltaic cells seems to be the best option. Organic-inorganic metal halide perovskite solar cells have emerged to the forefront of photovoltaic research in a very short period of time reaching excellent efficiencies. At the same time, this technology is cheap, lightweight and devices can be partially transparent what imply multiple novel areas of applications. Drawbacks hampering commercialization are mostly connected with a low stability of the devices. Successful execution of this project will give detailed insight into the factors determining the stability of perovskite solar cells and solutions which can improve both reliability and performance.

Results

06/2018 – 02/2019

Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami planu badawczo – rozwojowego i harmonogramu rzeczowo – finansowego.

 

Zespół projektu tworzą:

 • Kierownik Projektu: dr Konrad Wojciechowski
 • Pracownik merytoryczny: Dr Sylvester Saharayaj (post-doc)
 • Stażystka: Mgr Barbara Wilk, doktorantka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
 • Stażysta: Mgr Shyantan Dasgupta, doktorant Politechniki Poznańskiej na Wydziale Fizyki Technicznej

Dodatkowo, w wyniku współpracy z University of Perugia and CNR-ISTM, na kilkumiesięczny staż przyjęto studenta studiów doktoranckich, który wspiera zespół merytoryczny.

 

W ramach realizacji projektu nawiązano i rozwinięto współpracę z następującymi jednostkami naukowymi:

 • University of Perugia and CNR-ISTM
 • Fraunhofer ISE
 • Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
 • University of Rome Tor Vergata
 • Imec

 

Prace w pierwszym etapie badań skupiły się na opracowaniu:

 1. Funkcjonalnego ogniwa słonecznego na bazie perowskitów, opartego na mieszanej kompozycji i wytwarzanego skalowalną techniką na elastycznym podłożu.
 2. Funkcjonalnego ogniwa słonecznego na bazie perowskitów opartego na dwuwymiarowym materiale perowskitowym (perowskit Ruddlesdena-Poppera)
 3. Kompozycji tuszu prekursora perowskitu umożliwiającego lepszą kontrolę procesu nukleacji i tworzenia warstw perowskitu o zmniejszonej gęstości defektów struktury krystalicznej.

 Ponadto, Kierownik projektu zaangażowany był w przygotowanie artykułu dot. rynku perowskitów, opublikowanego w czasopiśmie Solar RRL (DOI:10.1002/solr.201900144)

03/2019 – 08/2019
Results to be updated
09/2019 – 02/2020
Results to be updated
03/2020 – 08/2020
Results to be updated
09/2020 – 02/2021
Results to be updated
03/2021 – 05/2021
Results to be updated